AIRTECH®
PROJEKCE • KONSTRUKCE • ENGINEERING
Firma AIRTECH GROUP s. r. o. provádí
kontroly klimatizačních systémů
dle Zákona č. 406/ 2006 Sb o hospodaření energií a dle vyhlášky č. 277/ 2007 Sb.
U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kW je dle Zákona č. 406/ 2006 Sb. v platném znění a dle vyhlášky č. 277/ 2007 Sb. jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole.

Kontrola klimatizačních systémů mela být provedena nejpozději do 1. 1. 2013 a provádí se 1x za 4 roky.

Tato kontrola nezahrnuje běžně prováděné kontroly na klimatizačních systémech, tj. revize úniku chladiva, pravidelné servisní zákroky.

Tuto kontrolu může provést pouze energetický specialista, který má příslušné platné oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu.

Naše firma vlastní veškerá oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k provedení kontroly kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie.
VĚTRÁNÍ • VYTÁPĚNÍ • KLIMATIZACE • PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA
vítáme Vás
o firmě
projekce a realizace
firemní heslo
zkuste to s námi
kontakt
in English